Pojištění

Pojištění

Nedílnou součástí služeb u každého zájezdu je tzv. Cestovní pojištění, zajištěné prostřednictvím Všeobecné zdravotní pojišťovny.

  1. Cena tohoto pojištění není zahrnuta v ceně zájezdu. Pojištění léčebných výloh činí pro osobu do 70 let 14 Kč na den, u osob 70 – 80 let 31 Kč na den.
  2. Přestože cena pojištění není zahrnuta do ceny zájezdu, je pojištění nezbytnou podmínkou pro účast na zájezdu.
  3. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a VZP, CA pouze zprostředkovává uzavření této pojistné smlouvy.
  4. Pojištění nákladů, spojených se zrušením zájezdu, není zahrnuto v pojištění léčebných výloh.
  5. Likvidaci pojistných událostí provádí pojišťovna ve styku s pojištěným. Pro CA z toho nevyplývá žádná právní povinnost.
  6. V případě zakoupení zájezdu, který je organizován jinou CK, zpravidla platí pojistné podmínky tohoto organizátora.
  7. Doporučujeme individuální pojištění, ve kterém je zahrnuto storno, úraz, pojištění zavazadel, odpovědnost za škodu – na zdraví, na věci, včetně Cestovního zdravotního pojištění.