Eliška Retková

Cestovní agentura v sídle firmy a to ul. J. Šoupalova 1607, 70800 Ostrava-Poruba.

Kontakt:
e-mail: exotour@centrum.cz,
mobil: +420 603 454 186

Prodej jednodenních zájezdů 2020:

Kancelář ALB v Ostravě, ul. 28. října, č. 150, budova Ostravia, vedle Domu energetiky, směrem do centra Ostravy.

Prodej každé úterý od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Zahájení od 3. 3. 2020.

Smlouva o poskytnutí služby:
pdf_maly

Přihlásit se můžete na zájezd:

a) e-mailem na adresu: retkova@exotour.cz

Váš e-mail bude považován jako závazná přihláška, pokud uvedete jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, název a termín výletu.

b) Osobním přihlášením v kanceláří ALB v Ostravě, ul. 28. října, č. 150, budova Ostravia, vedle Domu energetiky, směrem do centra Ostravy.

Prodej každé úterý od 13.00 hod. do 16.00 hod. Zahájení od 3. 3. 2020.

 

Přihlášeni zaplatí cenu do výše 100% při ceně výletu do 500,- Kč, 50% při ceně nad 500,- Kč. Výlet musí být uhrazen 30 dnů před odjezdem.

Rezervace nastává zaplacením zálohy podle podmínek, bez zaplacení platí 7dnů, není-li zaplacena po 7 dnech,rezervace se ruší, pokud není dojednáno jinak.

Zasedací pořádek v autobuse se bude řídit dnem zaplacení.

Stornovací podmínky:

Zrušení je účastník povinen provést písemně.

Zákazník je povinen zaplatit tyto stornovací podmínky:

-v době do 30 dnů 30 % ceny

-v době kratší 30 do 15 dnů 50 % ceny

-v době kratší do 7 dnů 70% ceny

-v době kratší 7 dnů do 3 dnů 90% ceny

-v době kratší 3 dnů 100% ceny