Přihlásit se můžete na zájezd:

a) e-mailem na adresu: retkova@exotour.cz

Váš e-mail bude považován jako závazná přihláška, pokud uvedete jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, název a termín výletu.

b) Osobním přihlášením v kanceláří ALB v Ostravě, ul. 28. října, č. 150, budova Ostravia, vedle Domu energetiky, směrem do centra Ostravy.

Prodej každé úterý od 13.00 hod. do 17.00 hod. Zahájení od 19. 3. 2019.

 

Přihlášení zaplatí cenu do výše 100 % při ceně výletu do 400,- Kč, 50 % při ceně nad 400,- Kč. Výlet musí být uhrazen 30 dnů před odjezdem.

Rezervace nastává zaplacením zálohy podle podmínek, bez zaplacení platí 3 dny, není-li zaplacena po 3 dnech, rezervace se ruší, pokud není dojednáno jinak.

Zasedací pořádek v autobuse se bude řídit dnem zaplacení.

 

Stornovací podmínky:

Zrušení je účastník povinen provést písemně.

Zákazník je povinen zaplatit tyto stornovací poplatky:

- v době do 30 dnů 30 % ceny

- v době kratší 30 do 15 dnů 50 % ceny

- v době kratší 15 dnů do 7 dnů 70 % ceny

- v době kratší 7 dnů do 3 dnů 90 % ceny