Při podání objednávky bude CA postupovat takto:

a) Osobním doručením přihlášky zaplatí účastník zároveň zálohu ve výši 30 % ceny zájezdu. Skutečná rezervace nastává zaplacením 30% zálohy, bez zaplacení platí 3 dny, není–li zaplacena záloha po 3 dnech, rezervace se ruší, pokud není dojednáno s CA jinak. Zasedací pořádek v autobuse se bude řídit datem zaplacení zálohy. Doplatek do výše 100 % nutno zaplatit nejpozději 30 dnů před odjezdem.

b) Zaplatí–li za účastníka zájezd organizace, bude vystavena faktura na základě písemného požádání (žádosti) této organizace (odbory, zaměstnavatel).

Reklamace:

Zákazník má právo uplatnit reklamaci při nesplnění povinností CA, a to bez zbytečného odkladu u průvodce tak, aby mohla být náprava uskutečněna na místě samém nebo písemně nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu.

 

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Zrušení je účastník povinen provést písemně.

  • v době kratší 14 dnů před odjezdem do 7 dnů před odjezdem 70 % ceny Zákazník je povinen zaplatit tyto stornovací poplatky: – v době kratší od 6 dnů před odjezdem do 4 dnů před odjezdem 90 % ceny
  • v době od podání přihlášky do 30 dnů 30 % ceny, nejméně však 200 Kč – v době kratší od 3 dnů před odjezdem 100 % ceny
  • v době kratší od 30 dnů před odjezdem do 15 dnů před odjezdem 50 % ceny
  • v době kratší 14 dnů před odjezdem do 7 dnů před odjezdem 70 % ceny
  • v době kratší od 6 dnů před odjezdem do 4 dnů přd odjezdem 90 % ceny
  •  v době kratší od 3 dnů před odjezdem 100 % ceny

 

Osobní údaje

Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) poskytované klientem při využívání tohoto serveru a služeb CA, jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. CA si uvědomuje důvěrnost osobních údajů a prohlašuje, že s nimi bude nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. CA zpracovává poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, případně do odvolání souhlasu daného klientem. Tento souhlas můžete kdykoliv písemně dopisem zaslaným na sídlo CA nebo e-mailem na info@posedlost.cz odvolat. CA prohlašuje, že veškeré osobní údaje považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům CA. Pokud bude mít k osobním údajům klienta přístup jiný subjekt než CA, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech CA za účelem zlepšení jejich služeb a k obchodním a marketingovým účelům, přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnutí je povinné pro uzavření některých služeb (např. cestovní pojištění). Další zpracování probíhá jen na základě zvláštního zákona. Podle zákona má klient kdykoli právo písemně požádat CA o sdělení informací o tom, jaké osobní údaje týkající se klienta CA zpracovává.

CA EXOTOUR zajišťuje ubytování. Na přání zákazníků může zajistit dopravu a stravu. Cena dopravy je uvedena u každého zájezdu zvlášť.

Ceny nezahrnují pobytovou taxu, pokud není uvedena v ceně zájezdu.

Ceny byly kalkulovány k 15. 11. 2017.

CA může zrušit zájezd v případě, že nedojde k minimálnímu kalkulovanému naplnění počtu cestujících (30 osob).

Ke každému zájezdu je vypracován podrobný program.