Eliška Retková

Cestovní agentura v sídle firmy a to ul. J. Šoupalova 1607, 70800 Ostrava-Poruba.

Kontakt:
e-mail: exotour@centrum.cz,
mobil: +420 603 454 186

Prodej jednodenních zájezdů 2020:

Kancelář ALB v Ostravě, ul. 28. října, č. 150, budova Ostravia, vedle Domu energetiky, směrem do centra Ostravy.

Prodej každé úterý od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Zahájení od 3. 3. 2020.

Smlouva o poskytnutí služby:
pdf_maly

Rejvíz, Jeseník lázně, Glucholazy

Odjezd z Ostravy od DK v 7.30 hod., do Zlatých Hor, zastávka na poutním místě, pokračování na Rejvíz, procházka k mechovému jezírku. Dále do Jeseníku lázní – procházka. Odjezd přes Glucholazy, krátká zastávka, pokračování přes historické město Zlatých Hor do Ostravy.

Termín: 9.5.2020

Cena: 400,-Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a k mechovému jezírku