8.5.2019 Sulovské skály

Odjezd z Ostravy od DK v 7.30 hod.

Nejdčíve navštívíme poutní místo TURZOVKA. Budeme pokračovat do Sulova, kde budou dvě trasy – pro neturisty a turisty, návštěva Sulovských skal. Při cestě do Ostravy se zastavíme v Bytči.
Termín: 8.5.2019
Cena: 370,- Kč
Cena zahrnuje dopravu a průvodce