Eliška Retková

Cestovní agentura v sídle firmy a to ul. J. Šoupalova 1607, 70800 Ostrava-Poruba.

Kontakt:
e-mail: exotour@centrum.cz,
mobil: +420 603 454 186

Prodej jednodenních zájezdů 2020:

Kancelář ALB v Ostravě, ul. 28. října, č. 150, budova Ostravia, vedle Domu energetiky, směrem do centra Ostravy.

Prodej každé úterý od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Zahájení od 3. 3. 2020.

Smlouva o poskytnutí služby:
pdf_maly

CZENSTOCHOWA ,KATOWICE, NIKISZOWEC

Odjezd v 7.30 hod. od Domu kultury v Ostravě do Polska

Czenstochowa – prohlídka města, procházka po Aleji nejsvětější Marie Panny do Jasné Hory, což je nejznámější poutní místo v Polsku. Zde si prohlédneme baziliku s oltářním obrazem Černé Madony a klášter paulánů, muzeum a klenotnici. Ve Starém městě navštívíme Starý Rynek se starobylými domy a radnicí. Projdeme parky pod Jasnou Horou a navštívíme pomník papeže Jana Pavla II – největší v Polsku. Na zpáteční cestě zastávka v KatoWicích a v Nikiszowci.

Termín: 18.7.2020

Cena: 420,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu a průvodce

Cena nezahrnuje: vstupné do objektů