18.5.2019 Pščina, zahradnictví Kapias, Gočálkovice

PSZCYNA – LÁZNĚ GOCZALKOWICE A ZAHRADNICTVÍ KAPIAS

Odjezd v 7.30 hod. do Polska. V 9.00 hod. prohlídka zámku ve Pszcyně,

následně prohlídka zámeckého parku a města, procházka a návštěva zubří

rezervace. Od 14.00 do 16.00 hod. prohlídka zahradnického areálu Kapias.

Od 16.00 – 18.00 hod. prohlídka lázní Goczalkowice. Odjezd do Ostravy.

Vstupné do zámku – 15,50 ZI. Vstupné do zubří rezervace 8,00 ZI.

Termín: 18.5.2019

Cena: 320,- Kč

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy do kulturních objektů