17.8.2019 Dlouhé Stráně, Tančírna v Rychlebech, Pačkov

Odjezd od DK v Ostravě 1 v 6.30 hod. Návštěva přečerpávací elektrárny DLOUHÉ STRÁNĚ, prohlídka cca 2 hod., odjezd do TANČÍRNY V RAČÍM ÚDOLÍ V RYCHLEBSKÝCH HORÁCH – secesní restaurace z roku 1906.

Návštěva městečka Paczkow v Polsku. Návrat do Ostravy.

Termín: 17.8.2019

Cena: 550,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce, vstup do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně.

Cena nezahrnuje: vstupy do dalších kulturních objektů.