14.9.2019 ZIaté Hory, Nisa, Niské jezero

Odjezd v 7.00 hod. od DK v Ostravě do ZLATÝCH HOR – města se starodávnou těžbou zlata. Návštěva poutního místa a historického náměstí. Odjezd do polského města NISA – leží v údolí řeky KLADSKÉ NISY v blízkosti půvabného jezera. Má dochovaný komplex opevnění, je městem mnoha kostelů, nazývá se slezským Římem. Odjezd na NISKÉ JEZERO – niské rekreační středisko.

Možnost lodní projížďky po jezeře. Návrat do Ostravy.

Termín: 14.9.2019

Cena: 400,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu a průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy do kulturních objektů. Plavba lodí cca 15,- ZI.