14.12.2019 Krakov, Wadowice

WADOWICE: rodné město KAROLA WOJTYLY, pozdějšího PAPEŽE JANA PAVLA II. Votivní kostel, který navštívíme, byl postaven jako díkůvzdání za to, že papež J. Pavel II. přežil atentát 13.5.1981.

KRAKOV: královské město, bývalé hlavní město a srdce Polska. Patří k nejvznešenějším a k nejkrásnějším městům, je pokladnicí národních a historických památek, které vytvářejí harmonický celek. Připomeňme významná místa v Krakově: WAWELSKÉ návrší s katedrálou a zámkem, románský KOSTEL SV. ONDŘEJE, barokní KOSTEL SV. PETRA A PAVLA, Hlavní náměstí s radniční věží, SUKIENNICÍ a MARIÁNSKÝ KOSTEL, Floriánská ulice s FLORIÁNSKOU BRÁNOU a středověkými obrannými hradbami. JAGELONSKÁ UNIVERZITA založena r. 1364 králem Kazimírem Velikým. Univerzitní budova postavena ve 14. – 15. stol. Návštěva vánočních trhů v Krakově.

Termín: 14.12.2019

Cena: 500,- Kč

Odjezd v 7.00 hod. od DK v Ostravě 1

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, průvodce

Cena nezahrnuje: vstup do kulturních objektů v Krakově.