Eliška Retková

Cestovní agentura v sídle firmy a to ul. J. Šoupalova 1607, 70800 Ostrava-Poruba.

Kontakt:
e-mail: exotour@centrum.cz,
mobil: +420 603 454 186

Prodej jednodenních zájezdů 2020:

Kancelář ALB v Ostravě, ul. 28. října, č. 150, budova Ostravia, vedle Domu energetiky, směrem do centra Ostravy.

Prodej každé úterý od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Zahájení od 3. 3. 2020.

Smlouva o poskytnutí služby:
pdf_maly

Krakov vánoční – návštěva Wadovic

Wadowice: rodné město Karola Wojtyly, pozdějšího papeže Jana Pavla II. Votivní kostel, který navštívíme, byl postaven jako díkůvzdání za to, že papež J. Pavel II. přežil atentát 13.5.1981.

Krakov: královské město, bývalé hlavní město a srdce Polska. Patří k nejvznešenějším a k nejkrásnějším městům, je pokladnicí národních a historických památek, které vytvářejí harmonický celek. Připomeňme významná místa v Krakově: Wawelské návrší s katedrálou a zámkem, románský kostel sv. Ondřeje, barokní kostel sv. Petra a Pavla, Hlavní náměstí s radniční věží, Sukiennicí a mariánský kostel, Floriánská ulice s Floriánskou bránou a středověkými obrannými hradbami. Jagelonská univerzita založena r.1364 králem Kazimírem Velikým. Univerzitní budova postavena ve 14. – 15. stol. Návštěva vánočních trhů v Krakově

Termín: 12.12.2020

Cena: 520,- Kč

Odjezd v 7.00 hod. od DK v Ostravě 1

Cena zahrnuje: dopravu autokarem, průvodce

Cena nezahrnuje: vstup do kulturních objektů v Krakově.