11.5.2019 ZIaté Hory, Rejvíz, lázně Jeseník, Glucholazy

Odjezd z Ostravy od DK v 7.30 hod., do ZLATÝCH HOR, zastávka na poutním

místě, pokračování na REJVÍZ, procházka k mechovému jezírku. Dále do

JESENÍKU LÁZNÍ – procházka. Odjezd přes GLUCHOLAZY, krátká zastávka,

pokračování přes historické město Zlatých Hor do Ostravy.

Termín: 11.5.2019

Cena: 400,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu, průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy do objektů a k mechovému jezírku