Vážení přátelé,
cestovní agentura si Vám dovoluje nabídnout program pro rok 2018.

Je naší snahou, aby finanční podmínky z minulých let byly pokud možno zachovány, respektujeme rovněž časové možnosti školské večejnosti. Zájezdy, které se osvědčily v minulém roce, byly opět zařazeny.

Zvl᚝ oblíbenými se staly zájezdy do rakouských Alp. Z místa pobytu se vyjíždí hvězdicově za jednotlivými atraktivitami.

Zájezdy jsou zajišovány ve spolupráci s CA Futura, CK Ko-tour.

Obracíme se zároveň na Vás s prosbou, abyste tento kalendáč nabídli svým pčátelům a známým.

Kolektivům nabízíme realizaci kteréhokoliv zájezdu v termínu, který si určí a zároveň poskytujeme slevu.

Letecké zájezdy se realizují ve spolupráci s CK Exim tours, CK Eso, CK DelfínTravel, CK Amerika Tours, Quality Tours.

Na základě přání zajistíme zájezdy a trasy podle vlastních pčedstav v tuzemsku i v zahraničí.